Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรม โครงการ     
  ข่าวการศึกษา     
  ข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการ     
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อ่าน 108)
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     

 


หน้าหลัก
เกี่ยวกับฝ่ายวิชาการและวิจัย
บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อเรา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 :ฝ่ายวิชาการและวิจัย